09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

UCAM Murcia

Ισπανία

PPG 76.6 (24)
RPG 38.9 (5)
APG 17.0 (17)
Σύνοψη