09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Le Mans

Γαλλία

PPG 74.3 (30)
RPG 36.3 (15)
APG 16.9 (20)
Σύνοψη