09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Banvit

Τουρκία

PPG 82.1 (5)
RPG 37.9 (8)
APG 18.6 (10)
Σύνοψη