09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Nanterre 92

Γαλλία

PPG 79.4 (10)
RPG 35.9 (18)
APG 16.1 (25)
Σύνοψη