09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Iberostar Tenerife

Ισπανία

PPG 79.3 (12)
RPG 39.0 (4)
APG 19.8 (3)
Σύνοψη