09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Fribourg Olympic

Switzerland

PPG 75.5 (27)
RPG 38.2 (7)
APG 17.6 (13)
Σύνοψη