09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

JDA Dijon

Γαλλία

PPG 75.6 (26)
RPG 29.0 (32)
APG 17.7 (12)
Σύνοψη