09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

medi Bayreuth

Γερμανία

PPG 77.4 (20)
RPG 33.6 (25)
APG 16.7 (22)
Σύνοψη