09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 77.9 (19)
RPG 36.9 (14)
APG 17.4 (15)
Σύνοψη