09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Opava

Τσεχία

PPG 68.0 (32)
RPG 32.0 (30)
APG 15.9 (27)
Σύνοψη