09 Οκτωβρίου, 2018
05 Μαΐου, 2019

Brose Bamberg

Γερμανία

PPG 78.4 (17)
RPG 36.0 (17)
APG 16.2 (24)
Σύνοψη