04 Οκτωβρίου, 2022
14 Μαΐου, 2023

Surne Bilbao

Ισπανία

PPG 77.0 (15)
RPG 35.5 (11)
APG 17.3 (15)
Σύνοψη