04 Οκτωβρίου, 2022
14 Μαΐου, 2023

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 81.2 (8)
RPG 32.6 (17)
APG 18.8 (6)
Σύνοψη