04 Οκτωβρίου, 2022
14 Μαΐου, 2023

MHP RIESEN

Γερμανία

PPG 83.1 (4)
RPG 39.8 (1)
APG 18.7 (7)
Σύνοψη