04 Οκτωβρίου, 2022
14 Μαΐου, 2023

UCAM Murcia

Ισπανία

PPG 83.1 (5)
RPG 39.2 (2)
APG 15.2 (19)
Σύνοψη