04 Οκτωβρίου, 2022
14 Μαΐου, 2023

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 80.7 (10)
RPG 35.9 (10)
APG 17.7 (12)
Σύνοψη