05 Οκτωβρίου, 2021
15 Μαΐου, 2022

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 80.9 (3)
RPG 35.0 (8)
APG 17.0 (11)
Σύνοψη