05 Οκτωβρίου, 2021
15 Μαΐου, 2022

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 78.5 (12)
RPG 34.8 (16)
APG 18.7 (12)
Σύνοψη
  • Νέα

  • Φωτογραφίες