05 Οκτωβρίου, 2021
15 Μαΐου, 2022

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 80.4 (5)
RPG 32.9 (14)
APG 19.4 (2)
Σύνοψη