05 Οκτωβρίου, 2021
15 Μαΐου, 2022

Rytas Vilnius

Λιθουανία

PPG 77.5 (12)
RPG 34.3 (11)
APG 16.3 (14)
Σύνοψη