05 Οκτωβρίου, 2021
15 Μαΐου, 2022

JDA Dijon

Γαλλία

PPG 76.4 (15)
RPG 31.9 (15)
APG 17.2 (10)
Σύνοψη