08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

Iberostar Tenerife

Ισπανία

PPG 79.5 (19)
RPG 33.9 (25)
APG 19.7 (11)
Σύνοψη