08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 77.3 (22)
RPG 34.6 (19)
APG 18.8 (12)
Σύνοψη