08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

Hereda San Pablo Burgos

Ισπανία

PPG 86.3 (4)
RPG 38.9 (4)
APG 20.9 (4)
Σύνοψη