08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

JDA Dijon

Γαλλία

PPG 81.1 (15)
RPG 31.4 (32)
APG 20.4 (7)
Σύνοψη