08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

Mornar Bar

Μαυροβούνιο

PPG 75.6 (27)
RPG 37.6 (7)
APG 14.6 (32)
Σύνοψη