08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

Access List Principles

MIES (Ελβετία) - Το Basketball Champions League έχει καθιερώσει ξεκάθαρους κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την συμμετοχή στην διοργάνωση. Για να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, το Basketball Champions League έχει δημιουργήσει μία Λίστα Πρόσβασης.

Αυτή η Λίστα Πρόσβασης υπηρετεί δύο (2) αρχές:

Βαθμολογία ομάδων
  • Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο BCL συλλέγει πόντους με βάση την απόδοσή της
  • Αυτοί οι πόντοι συνυπολογίζονται και καθορίζουν την “Βαθμολογία Ομάδων του BCL”
  • Η βαθμολογία ομάδων θα αξιολογεί τους συλλόγους που συμμετέχουν στο BCL και θα χρησιμοποιείται, ώστε να τοποθετούνται αντίστοιχα οι ομάδες στα διάφορα στάδια κληρώσεων του BCL
  • Οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί στη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) σεζόν θα λαμβάνονται υπ' όψην πριν αποφασιστεί η βαθμολογία πριν από την έναρξη της εκάστοτε χρονιάς
Βαθμολογία χωρών
  • Οι πόντοι που συλλέγονται από τις ομάδες κάθε χώρας αθροίζονται και συνιστούν την "Βαθμολογία Χωρών του BCL"
  • Ο συνολικός αριθμός πόντων που συλλέγεται κάθε χρόνο από τις ομάδες κάθε χώρας θα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων που εκπροσωπούν μία χώρα στην διοργάνωση την εκάστοτε σεζόν
  • Η βαθμολογία χωρών χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον αριθμό των ομάδων, που θα μπορεί να "στέλνει" κάθε χώρα στις διάφορες φάσεις του BCL

Η Λίστα Πρόσβασης βοηθά στο να καθιερωθεί μία διαυγής και αντικειμενική διαδικασία που θα αποφασίζει τη συμμετοχή των ομάδων κάθε χρόνο Έτσι, υπογραμμίζεται ένας βασικός πυλώνας του Basketball Champions League: οι αθλητικές αρχές.

Με το να λαμβάνουν πόντους για κάθε νίκη και για κάθε πρόκριση, οι ομάδες θα έχουν πια τη δυνατότητα να επηρεάζουν άμεσα τη δική τους θέση στην κατάταξη. Συνεπώς, στο εξής θα υφίσταται μία δυναμική διαδικασία, μέσω της οποίας κάθε ομάδα ξεχωριστά και όλες οι ομάδες της ίδιας χώρας αθροιστικά θα είναι υπεύθυνες για την κατάταξη της χώρας και για το πόσες ομάδες θα "στέλνει" αυτή στη διοργάνωση, καθώς και από ποια φάση θα ξεκινά η πορεία τους.

Η συγκέντρωση των πόντων για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Basketball Champions League έχει ως εξής:

* Δεν έχει ισχύ στις σεζόν 1,4
** Έχει ισχύ μόνο για τη σεζόν 1