08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020

Brose Bamberg

Γερμανία

PPG 76.9 (24)
RPG 38.6 (5)