17 Οκτωβρίου, 2023
05 Μαΐου, 2024

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 79.8 (16)
RPG 34.2 (13)
APG 20.2 (5)
Σύνοψη