17 Οκτωβρίου, 2023
05 Μαΐου, 2024

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 82.9 (13)
RPG 33.1 (23)
APG 20.2 (6)
Σύνοψη