17 Οκτωβρίου, 2023
05 Μαΐου, 2024

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 83.8 (4)
RPG 32.5 (14)
APG 19.1 (7)
Σύνοψη