20 Οκτωβρίου, 2020
09 Μαΐου, 2021

Lenovo Tenerife

Ισπανία

PPG 86.3 (3)
RPG 32.6 (14)
APG 21.5 (2)
Σύνοψη