20 Οκτωβρίου, 2020
09 Μαΐου, 2021

Ζωντανά αποτελέσματα

Embed the Basketball Champions League 2020-21 Live Scores carousel onto your website in order for your fans and followers to get results in real time. To do this, simply copy/paste the widget code below onto the body of the pages where you want it to appear:

<iframe frameborder="0" width="100%" height="263px" src="http://www.fiba.basketball/fibacarousel/index.html?event=208247&lng=en" scrolling="no" border="0" ></iframe>

Should you wish to have the carousel translated in one of the 7 languages available (English, French, German, Spanish, Turkish, Russian, Greek), just change the language indicator at the end of the URL:
http://www.fiba.basketball/fibacarousel/index.html?event=208247&lng=en

For example:

English =              en
Spanish =             es
French =               fr
Greek =                 el
Turkish =              tr
Russian =             ru
German =            de