08 Οκτωβρίου, 2019
04 Οκτωβρίου, 2020
16/10/2019
News
για διάβασμα

Αποκαλύφθηκαν οι βαθμολογίες για τον κύκλο της πρώτης 3ετίας

MIES (Ελβετία) - Το Basketball Champions League έχει καθιερώσει ξεκάθαρους κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την συμμετοχή στην διοργάνωση. Για να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, το Basketball Champions League έχει δημιουργήσει μία Λίστα Πρόσβασης.

Αυτή η Λίστα Πρόσβασης υπηρετεί δύο (2) αρχές:

Βαθμολογία ομάδων
  • Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο BCL συλλέγει πόντους με βάση την απόδοσή της
  • Αυτοί οι πόντοι συνυπολογίζονται και καθορίζουν την “Βαθμολογία Ομάδων του BCL”
  • Η βαθμολογία ομάδων θα αξιολογεί τους συλλόγους που συμμετέχουν στο BCL και θα χρησιμοποιείται, ώστε να τοποθετούνται αντίστοιχα οι ομάδες στα διάφορα στάδια κληρώσεων του BCL
  • Οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί στη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) σεζόν θα λαμβάνονται υπ' όψην πριν αποφασιστεί η βαθμολογία πριν από την έναρξη της εκάστοτε χρονιάς
Βαθμολογία χωρών
  • Οι πόντοι που συλλέγονται από τις ομάδες κάθε χώρας αθροίζονται και συνιστούν την "Βαθμολογία Χωρών του BCL"
  • Ο συνολικός αριθμός πόντων που συλλέγεται κάθε χρόνο από τις ομάδες κάθε χώρας θα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων που εκπροσωπούν μία χώρα στην διοργάνωση την εκάστοτε σεζόν
  • Η βαθμολογία χωρών χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον αριθμό των ομάδων, που θα μπορεί να "στέλνει" κάθε χώρα στις διάφορες φάσεις του BCL

Η Λίστα Πρόσβασης βοηθά στο να καθιερωθεί μία διαυγής και αντικειμενική διαδικασία που θα αποφασίζει τη συμμετοχή των ομάδων κάθε χρόνο Έτσι, υπογραμμίζεται ένας βασικός πυλώνας του Basketball Champions League: οι αθλητικές αρχές.

Με τ