19 Σεπτεμβρίου, 2017
06 Μαΐου, 2018

SIG Strasbourg

Γαλλία

PPG 78.4 (17)
RPG 35.7 (19)
APG 18.3 (8)
Σύνοψη